Personvernerklæring

Quest Travel sin personvernerklæring

 Quest Travel («vi») er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen finner du blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hva disse brukes til og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger som lagres

Fra vår hjemmeside:
Vårt kontaktskjema på vår hjemmeside inneholder navn, e-post, telefonnummer og melding. Denne infoen blir ikke delt med en tredjepart. Vi bruker modulen Gravity Forms. Hvis en bruker sender inn en forespørsel via et skjema vil oppføringen lagres på nettsiden. Gravity Forms gir oss mulighet til å eksportere opplysningene i maskinlesbart format (csv) og hvis brukeren ønsker det slettes opplysningene fra nettsiden.

Utsendelse av nyhetsbrev:
Har du har valgt å motta nyhetsbrev fra oss på e-post, bruker vi personopplysningene dine; navn og e-postadressen til å sende deg nyhetsbrev.

Deltakere på tur eller event:
Kontaktopplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdata.

Vi får informasjon om deltakere på tur eller event enten direkte fra deg, eller via en tredjepart som bestiller. Vi forutsetter at den som oppgir opplysningene har samtykke fra alle de reisende til å oppgi disse personopplysningene til oss.

Bestillingsinformasjon: Reiseinformasjon (reisemål, reisedato m.m.) og deltakelse på program på turen/eventet som f.eks. transport, måltider, møter og utflukter.

Helseinformasjon: Informasjon om helsen din som du selv oppgir, f.eks. allergier, sykdommer, vekt og høyde. Gjennom å oppgi disse opplysningene godkjenner du at vi bruker helseinformasjonen din til å administrere og levere den tjenesten som er bestilt.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post eller telefon.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Dine personopplysninger blir gitt til oss enten direkte av deg selv på telefon eller e-post, eller vi får de tilsendt via e-post av den som arrangerer en reise eller event du er deltaker på.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.

Hotell:
Når du bestilles et arrangement der hotellopphold inngår, må hotellet ha visse personopplysninger for å kunne gjennomføre og bekrefte rombestillingen. Det kan dreie seg om opplysninger som navn, fødselsdato, alder og kjønn.

Flyselskap:
Flyvningene gjennomføres av forskjellige flyselskaper. Flyselskapet trenger opplysninger for å kunne gjennomføre reisen din, f.eks. navn, alder og i noen tilfeller kjønn. Der hvor matservering inngår, er det nødvendig å sende informasjon om ev. dietter eller allergier.

I enkelte tilfeller leier flyselskapet inn eksterne aktører som utfører tjenester på flyplassen, som f.eks. bagasjehåndtering og innsjekking. En slik aktør vil kunne få tilgang til personopplysninger som kreves for å kunne gjennomføre tjenesten.

Restauranter:
Dersom du har opplyst om allergier eller dietter vil denne informasjonen bli videresendt til restauranter og andre spisesteder.

Destinasjonsagenter:
Ved reisemålene kan det være eksterne agenter som utfører tjenester. Disse opptrer i enkelte tilfeller som et mellomledd mellom oss og for eksempel hotellet, restauranter, firmaet som holder utflukten eller transport selskap osv. De får tilgang til de personopplysningene de trenger for å kunne utføre tjenestene.

Andre parter:
Vi har samarbeidspartnere som håndterer bestillinger av tjenester, for eksempel utflukter og andre aktiviteter. Disse får de personopplysningene de trenger for å kunne levere den bestilte tjenesten. Det er opplysninger som f.eks. navn, telefon, e-post og adresse, men også for eksempel passopplysninger som kjønn, øyenfarge og høyde, slik at det skal kunne gjennomføres utflukter over landegrenser der det kreves passkontroll.

IT-leverandører:
Vi bruker eksterne leverandører som lagrer og håndterer personopplysninger på våre vegne, som f.eks. leverandører av IT-tjenester som nyhetsbrev og nettsider. Se ovenfor for beskrivelse av hvilke opplysninger dette gjelder.

Leverandører utenfor EU/EØS:
Vi arrangerer reiser over hele verden, og derfor kan vi komme til å overføre personopplysninger til samarbeidspartnere (f.eks. hoteller, flyselskaper og agenter) eller leverandører utenfor EU/EØS. Hvis personopplysningene dine overføres til et land utenfor EU/EØS, vil vi benytte alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å påse at personopplysningene håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå.

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg og formålet som opplysningene ble innhentet for, i samsvar med denne personvernerklæringen. Kontaktopplysninger og helseinformasjon, lagres i tre (3) år etter hjemkomstdatoen. Vi lagrer også personopplysninger av andre grunner enn for å oppfylle avtalen vår med deg, f.eks. for å følge regnskapsloven. De lovpålagte kravene avgjør da hvor lenge vi lagrer opplysninger.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev fra oss, lagrer vi personopplysningene dine i forbindelse med dette så lenge du ønsker å fortsette å motta nyhetsbrevet.

Rettigheter for den registrerte

 Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du deler personopplysninger med oss. Quest Travel har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@questtravel.no

Quest Travel AS
Droning Eufemias gate 16
0191 Oslo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone